Professioneel statuut

Sociale partners in het onderwijs streven ernaar samen met de beroepsgroep (verenigd in de onderwijscoöperatie) de wettelijke zorgplicht voor professionele autonomie en professionele ruimte op alle onderwijsinstellingen te vertalen in een professioneel statuut. Het professioneel statuut Het Baken Almere is gebaseerd op dit model. Met het professioneel statuut voldoet Het Baken Almere aan artikel 31a. van de Wet op het voortgezet onderwijs met het oog op de opgenomen Wet beroep leraar en lerarenregister.

Doel
Een professioneel statuut is een instrument ter waarborging van de professionele ruimte van de leraren als professionele groep in een onderwijsorganisatie. Het gaat om het zoeken naar een betere balans tussen de belangen van leerlingen, professionaliteit en organisatiebeleid. De werkgever/het bevoegd gezag is eindverantwoordelijk voor de totale onderwijsorganisatie.

Klik hier om het professioneel statuut van Het Baken Almere te openen.