Convenant Jeugdveiligheid

De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en bezoekers.

Het bestuur van de gemeente Almere is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een integraal veiligheidsbeleid in de gemeente Almere.
De politie is belast met de opsporing van strafbare feiten en handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.
Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de afhandeling van strafbare feiten.

Partijen hebben een gezamenlijk belang bij het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken voor het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een veilig klimaat in en om de scholen. Om dit te concretiseren hebben de scholen van Het Baken Almere in eerste instantie het navolgende convenant afgesloten. Er wordt een planning gemaakt op
welke wijze schoolveiligheid verder structureel naar de toekomst kan worden uitgewerkt.

Klik hier om het convenant te openen.