Poort

Poort, school voor havo en mavo is zoals de naam al zegt een school voor havo en mavo onderwijs. Ga je naar Poort, dan wil je later naar het hbo. Dat geldt ook voor de mavoleerling, die dezelfde lesstof krijgt aangeboden in de onderbouw als de havoleerling. Daarom spreken we van een mavo+ en vragen we dus iets meer als het om inzet en motivatie gaat.

Klik op de afbeelding om naar de website van Poort, school voor havo en mavo te gaan.