Park Lyceum

Als ouder gun je je kind een school waar het zich thuis voelt met klasgenoten en docenten. Een school waar de nieuwsgierigheid van leerlingen wordt gestimuleerd en waar uw zoon of dochter haar talenten ontdekt en kan ontwikkelen. Daarom vormen onderlinge relatie, vakkennis en de ambitie om grenzen te verleggen het hart van het onderwijs op Park Lyceum. Om die reden heeft de school  internationalisering hoog in het vaandel. Daarnaast zien we voor ons een rol weggelegd in de opvoeding van jongeren tot zelfbewuste burgers die verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij. Beschaving, fatsoen en medemenselijkheid staan daarbij centraal. Samen leren, werken en leven. De levensbeschouwelijke visie gebaseerd op het christelijke gedachtengoed is daarbij op onze school leidend. In de vakken die we aanbieden en in de manier waarop we als schoolgemeenschap  zingeving een plek proberen te geven. Park Lyceum biedt onderwijs op Atheneum, Havo en Mavo niveau. Grensverleggend onderwijs gericht op versterken van zelfvertrouwen en een passend diploma.

Doeke Jan Renema
Rector Park Lyceum

Klik op de afbeelding om naar de website van Park Lyceum te gaan.