Werken bij Het Baken

Wij zijn op zoek naar enthousiaste docenten. Docenten die leerlingen aansporen om op hun eigen wijze het beste uit zichzelf te halen. Met inspirerende en interactieve lessen, waar je als docent je eigen stempel op mag drukken. Met een goede balans tussen verplichte lesstof en persoonlijke ontwikkeling.

Het onderwijs van de Bakenscholen is gericht op de ontwikkeling van jonge mensen tot verantwoordelijke en betrokken burgers. Het behalen van een diploma en het voorkomen van uitval zijn belangrijke speerpunten. Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van ons onderwijs verbeterd wordt door te investeren in onze docenten en daarbij een goede balans na te streven tussen mensen en middelen.

De vijf Bakenscholen Stad College (vmbo), Poort, school voor havo, mavo, Park Lyceum (havo, atheneum), Trinitas Gymnasium (gymnasium) en International School Almere vormen samen de oecumenische scholenorganisatie Het Baken in Almere. In totaal zitten er ruim 2650 leerlingen en werken er 300 medewerkers op onze scholen.

Huidige vacatures:
Kijk ook op onze pagina van Meesterbaan.nl voor de meest actuele vacatures.