Stad College

Regels, klachten en procedures

Vier regels voor leerlingen en docenten

Binnen Stad College hebben we vier nieuwe schoolregels vastgesteld voor leerlingen én docenten. Regels waar we ons allemaal aan willen houden om het beste uit het onderwijs en uit de leerlingen te halen, en om dat bovendien in een positieve sfeer te doen.

Dit zijn de afspraken waar we ons allemaal aan houden en waar we elkaar zo nodig op aanspreken:

  1. We gaan met respect met elkaar om.
  2. We zorgen voor een sfeer waarin goed gewerkt en geleerd kan worden.
  3. We gaan goed voorbereid naar onze lessen.
  4. We halen alles uit de lessen wat erin zit.

Ook u als ouder kunt ons houden aan deze regels.

 

Klachtenbehandeling:

Klachtenregeling ongewenst gedrag
Deze klachten regeling heeft betrekking op klachten van zowel leerlingen als personeelsleden van Stichting Het Baken inzake ongewenst gedrag, in het bijzonder (a) seksuele intimidatie, (b) racisme en/of (een) andere vorm(en) van discriminatie (c) agressie en/of geweld.

Klachtenregeling overige klachten
De regeling overige klachten biedt leerlingen de mogelijkheid een klacht te uiten en te laten onderzoeken op een zodanige wijze dat daarbij een in redelijkheid te verlangen bescherming van de individuele belangen van de leerling en degene(-en) tegen wie de klacht is gericht zijn gewaarborgd en de klacht binnen een redelijke termijn en met voldoende zorgvuldigheid zal worden afgehandeld.

 

Klik hier voor de Klokkenluidersregeling van Het Baken Almere