Stad College

Verwijdering uit de les

Verwijdering uit de les
Als jij de les zodanig verstoort dat de docent niet verder kan met de les of de veiligheid van docent of medeleerlingen in gevaar komt, word je uit de les gestuurd. Je moet je dan direct melden bij de receptie met de gele uitstuurbrief. Daarna ga je naar de dienstdoende persoon (overzicht hangt bij de receptie) voor een gesprek en/of om daar verder te werken.

Je vult een uitstuurformulier in en gaat hiermee aan het eind van het (blok)lesuur terug naar de docent om het uit te praten. Ben je terecht uit de les verwijderd, dan moet je de lestijd na school inhalen. Als je drie keer uit de les bent gestuurd, neemt de mentor/teammanager contact op met je ouders en krijg je een time out.