Stad College

Absentie, ziek- en betermelden

Leerlingen tot 18 jaar dienen door hun ouders ziek gemeld te worden. Ziekmeldingen moeten ’s morgens voor 08:30 uur telefonisch doorgegeven worden op telefoonnummer:

Stad College  036 – 530 72 00

Wordt de telefoon niet opgenomen, dan kunt u mailen naar dienstkamerbsc@hetbaken.nl
Elke dag willen wij een bericht van het thuisfront of de leerling nog ziek is of niet, zodat onze administratie op orde blijft.

Als je ziek wordt tijdens de schooldag dan meld je je af bij de dienstkamer/receptie. Daar bel je naar je ouders/verzorgers en geeft de telefoon aan de baliemedewerker. Pas als er akkoord is van je ouders/verzorgers, kun je naar huis gaan.
Voor een bezoek aan een specialist moet je vooraf verlof aanvragen bij de teammanager. Dit kan via het formulier AANVRAAG-VRIJSTELLING-VAN-GEREGELD-SCHOOLBEZOEK. Hiervan krijg je dan een schriftelijke bevestiging (mail).

Voor een plotseling bezoek aan de huisarts moet je je vooraf melden bij de receptie. Je vult dat in op de (groene) absentiekaart, die je moet laten ondertekenen door je ouders. Betermelden doe je altijd schriftelijk bij de receptie met de (groene) absentiekaart, welke BINNEN DRIE WERKDAGEN ondertekend ingeleverd moet worden. Ben je langdurig ziek, dan zorgen we er samen met je ouders voor dat je zo veel mogelijk onderwijs kunt blijven volgen en contact houdt met school. Bij veel ziekteverzuim is het gebruikelijk dat dit overlegd wordt met de GGD-arts.

Zorg er voor dat je altijd een reserve (groene) absentiekaart thuis hebt.

Afwezigheid en te laat komen
De receptie is het centrale meldpunt voor verzuim. Ook als je te laat op school komt of uit de les bent verwijderd, moet je je hier melden.

We houden per lesuur bij of je al dan niet aanwezig bent. Dit zie je terug op je rapport. Ben je zonder het te melden afwezig, bijvoorbeeld bij een toets? Dan kunnen we dit aanmerken als onwettig verzuim en kun je bijvoorbeeld voor die gemiste toets een 1,0 krijgen. Je hebt dan de herkansing nodig om het cijfer te verbeteren. Zie voor vmbo leerjaar 3 en 4 ook het examenreglement. Deze is te downloaden via onze website www.hetbaken.nl.

Wij hebben over spijbelgedrag nauw contact met de leerplichtambtenaar en zelfs een preventief spreekuur op school. Als je minder dan een kwartier te laat komt, ga je naar de les en zal de docent je als ‘te laat’ noteren. Ben je later dan een kwartier, dan ga je naar de receptie en dan wordt het uur op ‘afwezig’ genoteerd. Je mag na 45 minuten naar binnen voor het tweede deel van de les. Als je te laat bent, dan meld je je standaard de volgende lesdag vóór 8.00 uur in de aula bij de directeur/hoofdconciërge. Kun je dit wegens ziekte niet nakomen? Dan maak je, als je weer beter bent, meteen een nieuwe afspraak bij je mentor. Kom je vaak te laat, dan legt de teammanager een maatregel op en volgt er een gesprek met je ouders.

Verwijdering uit de les
Als jij de les zodanig verstoort dat de docent niet verder kan met de les of de veiligheid van docent of medeleerlingen in gevaar komt, word je uit de les gestuurd. Je moet je dan direct melden bij de dienstdoende persoon (overzicht hangt bij de receptie) met de gele uitstuurbrief en daar verder werken.

Je vult een uitstuurformulier in en gaat hiermee aan het eind van het (blok)lesuur terug naar de docent. Ben je terecht uit de les verwijderd, dan moet je de lestijd na school inhalen. Als je drie keer uit de les bent gestuurd, neemt de mentor/teammanager contact op met je ouders en krijg je een time out.

Spijbelen
Als wij constateren dat je spijbelt, moet je de gemiste lessen dubbel inhalen. De conciërges kunnen je dan ondersteunende taken laten doen. Ook brengen we je ouders én de leerplichtambtenaar van de gemeente Almere op de hoogte. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim neemt de leerplichtambtenaar maatregelen.