Stad College

Deelraad

Deelraad – Poort, school voor havo en mavo

Sinds schooljaar 2014-2015 kent de school een Deel (medezeggenschaps) Raad (DR). Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de DR dan kunt u contact opnemen met mevrouw Boraya van der Burgt via b.vanderburgt@hetbaken.nl

Leden van de DR zijn:

Personeel
Boraya van der Burgt, voorzitter
Rozanne van Asperen, secretaris
Astrid Hoogendijk
Jeanine van Veelen

Leerlingen
Imre Toth
Milou Venema

Ouders
Vincent van der Velde
Ellen de Wit

Vergaderdata
6 juni 2017

Klik hier voor het verslag van de DMR van 27 september 2016.