Stad College

Protocol overgang primair naar voortgezet onderwijs Almere

Hier vindt u het protocol met betrekking tot de overgang van het Primaire Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs Almere.

De belangrijkste wijziging ten opzicht van de vorige versie ligt in de vertaling van een wetswijziging in een hanteerbare en praktische werkwijze, die tevens recht doet aan maximale kansen voor elke leerling. Naast het begrip schooladvies wordt daartoe het klasplaatsingsvoorstel geïntroduceerd. De basislijn in de advisering, met de start van het proces in groep 6, blijft echter ongewijzigd. U leest er meer over in het protocol.Tevens is de advies- en toeleiding procedure voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte opgenomen.

Klik hier voor het protocol.
Klik hier voor informatie over Passend Onderwijs Almere.