Stad College

Verzuimbeleid

Brief afhandeling verzuim en te laat komen d.d. 18 september 2013 In deze brief staan alle regelingen die wij hanteren m.b.t. absentie, ziek- en betermelden met ingang van september 2013.

Als ouder mag u er vanuit gaan dat uw kind veilig op school zit en als school vinden we het belangrijk dat uw kind er is.

De scholen in Almere hebben met elkaar afgesproken hoe we omgaan met verzuim.
Door op onderstaande link te klikken kunt u het opgestelde document lezen.

Preventief verzuim beleid VO scholen Almere