MR documenten

Statuut Medezeggenschapsraad 2017-2019
Reglement Medezeggenschapsraad 2017-2019
Reglement DR 2017-2019
Huishoudelijk Reglement 2017-2019

 

WMS taal