Medezeggenschapsraad

Hieronder de namen van de leden van de MR van Het Baken Almere.

Naam Functie School  
Rob Thoolen Voorzitter International School Almere r.thoolen@edu.isalmere.nl
Carla Verkade Secretaris Bedrijfsbureau c.verkade@hetbaken.nl
Herbert van der Zwaard Lid Park Lyceum
Marjorie Gansekoele Lid Poort, school voor havo en mavo
Gerrie Hekman-van der Stouwe Lid Trinitas Gymnasium
Wil Neerscholten Lid Stad College
Femke Koster Lid Ouder Park Lyceum
Michel Krol Lid Ouder Park Lyceum/Trinitas Gymnasium
Patrick Beverloo Lid Ouder Stad College
vacant Lid
vacant Lid
vacant Lid
Ismaël El Khattouti Lid