Medezeggenschapsraad

Hieronder de namen van de leden van de MR van Het Baken Almere.

Naam Functie School
Rob Thoolen Voorzitter International School Almere r.thoolen@edu.isalmere.nl
Carla Verkade Secretaris Algemeen c.verkade@hetbaken.nl
Herbert van der Zwaard Lid Park Lyceum
Marjorie Bode Gansekoele Lid Poort, school voor havo en mavo
Gerrie Hekman- van der Stouwe Lid Trinitas Gymnasium
Wil Neerscholten Lid Stad College
Erwin Koedijk Lid Ouder
Michel Krol Lid Ouder

Momenteel wordt er geworven voor leerlingen en eenĀ ouder om zitting te nemen in de MR.