Home

Het Baken Almere is een stichting voor interconfessioneel onderwijs, waartoe vijf scholen behoren: Stad College voor vmbo onderwijs, Poort – school voor havo en mavo, Park Lyceum met mavo, havo en atheneum onderwijs, Trinitas Gymnasium en International School Almere.

Meer over Het Baken Almere

Op Stad College vind je een plezierige omgeving om te bouwen aan je toekomst. Vanaf schooljaar 2014-2015 is de school een Vakcollege; een heel nieuw en uniek onderwijsconcept in Almere. Stad College wordt dan een school voor echte doeners! Leerlingen die graag leren door te doen. In de opleiding van het Vakcollege werken het vmbo, het mbo en de bedrijven samen. Hierdoor is een leerling in staat om binnen 5, 6 of 7 jaar zijn/haar mbo-diploma te halen.

Poort, school voor havo en mavo is zoals de naam al zegt een school voor havo en mavo onderwijs. Ga je naar Poort, dan wil je later naar het hbo. Dat geldt ook voor de mavoleerling, die dezelfde lesstof krijgt aangeboden in de onderbouw als de havoleerling. Daarom spreken we van een mavo+ en vragen we dus iets meer als het om inzet en motivatie gaat.

Park Lyceum is een school voor havo en atheneum onderwijs. Vanaf augustus 2015 is er ook een mavoafdeling. Park Lyceum is gelegen in de Filmwijk, Almere Stad. De school beschikt over verschillende certificaten, zo is het een ELOS-school, omdat de school veel doet met internationalisering. Tevens is het een JetNet en Universum school, wat inhoudt dat Park Lyceum veel uitdaging biedt in de bèta en techniekvakken.

Trinitas Gymnasium is het enige zelfstandige categorale gymnasium in Flevoland. Dit betekent dat we alleen gymnasiumonderwijs aanbieden.  Het is een school met een veilig en uitdagend leer- en leefklimaat. De school is geen leerfabriek, maar een plaats waar je je talenten kunt ontwikkelen. Niet alleen in intellectueel, maar ook in cultureel en sociaal opzicht.

De International School Almere is een kleine en dynamische school, gelegen aan de rand van het Cascadepark in Almere Poort. De school beschikt over een mooi nieuw schoolgebouw. Wij bieden onderwijs van goede kwaliteit in een veilige omgeving. De ISA is een geaccrediteerde IB world school, welke zowel het International Baccalaureate Middle Years Programme (van 11 tot 16 jaar) als het Diploma Programme (leeftijd 17-18) aanbiedt.